Baśniowe zakątki – punkty przedszkolne w Gminie Malbork

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-034/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Gmina: Malbork

Wartość ogółem: 1204728,35

Wydatki kwalifikowalne: 1204728,35

Dofinansowanie: 1168586,5

Dofinansowanie UE: 1024019,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Malbork

NIP beneficjenta: 5792071098

Kod pocztowy: 82-200

Miejscowość: Malbork

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/30/2012

medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach pdf, flaga polski i ue, czy lit jest szkodliwy, green velo elbląg, psycholog gostyń, pup slupca

yyyyy