Bawię się i uczę.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-121/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 93262,01

Wydatki kwalifikowalne: 93262,01

Dofinansowanie: 91499,36

Dofinansowanie UE: 79272,71

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa w Laszczynach

NIP beneficjenta: 8161024211

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Grodzisko Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/18/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

czy odlicza się okna przy elewacji, skąd po angielsku, publikator, prywatny dom opieki wielkopolska, bon turystyczny wałbrzych, euro 2020 gdzie, środowiskowa spółdzielnia mieszkaniowa niewidomych, dotację na rozpoczęcie działalności 2020, polonus turnusy rehabilitacyjne 2022, wszelkie badania związane z zatrudnieniem przeprowadza się, smieszne słowa, promyk nadziei 77

yyyyy