Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-078/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Bałtów

Wartość ogółem: 174513

Wydatki kwalifikowalne: 174513

Dofinansowanie: 174513

Dofinansowanie UE: 148336,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Bałtów

NIP beneficjenta: 6612176986

Kod pocztowy: 27-423

Miejscowość: Bałtów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

szkoła podstawowa nr 12 jastrzębie, model grow przykłady, wielicka 72, wlasna dzialalnosc, podanie o pracę do przedszkola jako pomoc nauczyciela, nadawca i adresat, statut województwa, zsk pulawy

yyyyy