Bawię się i uczę to podstawa mojego szkolnego sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-011/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Dwikozy

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Wincentego Burka w Gałkowicach k. Sandomierza

NIP beneficjenta: 8641949311

Kod pocztowy: 27-620

Miejscowość: Dwikozy

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

rpo wm 2014 2020, transport multimodalny definicja, wynagrodzenie niani 2020, na fotografii przedstawiono doświadczenie chemiczne w którym z folii, kozala lipno, osobe, aktywizacja osób starszych pdf, umowa samozatrudnienie wzór, mejlowo, podkreśl w dialogach imiesłowy, pasmo hartowności, zatrudnienie pracownika dofinansowanie z unii 2022, dotacje na kulturę 2021, województwo ang, zaproszenia na 18 pdf

yyyyy