Bawię się i uczę…

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-039/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Lutowiska

Wartość ogółem: 247551

Wydatki kwalifikowalne: 247551

Dofinansowanie: 247551

Dofinansowanie UE: 210418,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Lutowiska

NIP beneficjenta: 6891190317

Kod pocztowy: 38-713

Miejscowość: Lutowiska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

znalezisko archeologiczne, dom opieki białołęka, mój biznes, mieszkanie komunalne lublin, działalność pozarolnicza 2018 warunki, mikropozyczka 5 tysiecy, euro 2020 karty, możdżanowska, obok opisów wpisz odpowiednie nazwy stref oświetlenia ziemi, szkola zak lomza, www.alablaboratoria.pl wyniki online kęty, nieruchomosci wolsztyn, kociewiak facebook, kurs hydraulika kraków, wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji warszawa, tia u młodych osób, powiatowy urząd pracy człuchów

yyyyy