Bawmy i uczmy się razem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-060/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Chmielnik

Wartość ogółem: 698155

Wydatki kwalifikowalne: 698155

Dofinansowanie: 698155

Dofinansowanie UE: 593431,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Chmielnik

NIP beneficjenta: 8133301503

Kod pocztowy: 36-016

Miejscowość: Chmielnik

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015

poprzedniej, inea swarzedz, czysta architektura pdf, strategia zintegrowanego rozwoju łodzi 2020+, wyjaśnij czym się różni bezpieczeństwo osobiste od bezpieczeństwa zbiorowego, biuro projektowe legnica, 61 610 71 36, komplementarny, rój rydygiera, pupstarachowice, wprowadzono synonim, równość 5 5 5 5 5 m + = − zachodzi dla, dywizjon południe

yyyyy