Będę euro-przedszkolakiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-111/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Ustroń

Wartość ogółem: 1202900,51

Wydatki kwalifikowalne: 1202900,51

Dofinansowanie: 1184857

Dofinansowanie UE: 1022465,43

Nazwa beneficjenta: Miasto Ustroń

NIP beneficjenta: 5482407434

Kod pocztowy: 43-450

Miejscowość: Ustroń

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

przyporządkuj zakresy częstotliwości oznaczone cyframi, pallotyni biuro podróży, szoop podlaskie, rozporządzenia komisji (ue) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., mops łódź kilińskiego 102, e-recepty, grzegorz puda, korczyna przemyska, wyniki wyborów kujawsko-pomorskie, gwarancja na wekslu, dotacja na projekt badawczy, sprawdza przeszłość kandydata na wysokie stanowisko państwowe, informacje kielce, handzlówka, starostwo wałbrzych, oceny polska slowacja, covid 26 marca 2022, sakomet, wyciek z sutka we wczesnej ciąży forum, targ ruska lublin

yyyyy