Będzińska szkoła równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-046/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Będzin

Wartość ogółem: 728627

Wydatki kwalifikowalne: 728627

Dofinansowanie: 728627

Dofinansowanie UE: 619332,95

Nazwa beneficjenta: Miasto Będzin

NIP beneficjenta: 6252430128

Kod pocztowy: 42-500

Miejscowość: Będzin

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński / Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/15/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

sowa pożyczkowa, praca lębork pup, test extreme mass opinie, deska do przesiadania się na wózek, aktywna mama lublin, krzeszowice rynek, serwis informacyjny program informacyjny, ogłaszamy katowice, kwalifikacjewzawodzie, nieruchomości czempiń

yyyyy