Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-083/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 202300

Wydatki kwalifikowalne: 202300

Dofinansowanie: 202300

Dofinansowanie UE: 171955

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkola Zarządzania i Administracji w Zamościu

NIP beneficjenta: 9222136495

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

centrum edukacji przyrodniczej tatrzańskiego parku narodowego, cień wiatru pdf, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 2018, współczynnik restytucji, zsp2 zamość, stacja metra płocka, gmina stolno, koronawirus pomorskie, autyzm znane osoby, kursy cnc, plany zagospodarowania przestrzennego lublin, urzad zajmujacy sie gospodarka lokalami, zakup komputera na firmę, mazowsze koronawirus, strategia wodorowa, centralny port komunikacyjny projekt, domy opieki świętokrzyskie, umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór, koronawirys, kurs euro do przetargów, lasy państwowe wrocław

yyyyy