Bezpieczny i bajeczny plac zabaw w Wojtaszycach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-112/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Gmina: Dobra

Wartość ogółem: 87270

Wydatki kwalifikowalne: 87270

Dofinansowanie: 87270

Dofinansowanie UE: 74179,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobra

NIP beneficjenta: 8561399133

Kod pocztowy: 72-210

Miejscowość: Dobra

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

kwalifikacje 29.01, współfinansowanie, pandemii, interfejs mózg komputer, praca iława pup, podręcznik frascati, #NAZWA?, dotacje działalność gospodarcza, krs wk doc, dotacje unijne dla wspólnot mieszkaniowych 2021, technik slupsk, branż, projekt popc

yyyyy