Białystok – dobre miejsce do studiowania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-313/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1723213,16

Wydatki kwalifikowalne: 1723213,16

Dofinansowanie: 1723213,16

Dofinansowanie UE: 1464731,19

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

NIP beneficjenta: 5420211717

Kod pocztowy: 15-089

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

manufaktura smaku damian lis, powierzchnia polski wynosi 312 683 km2 a liczba ludności, wniosek o przyznanie płatności na rok 2022 arimr, obwodnica skarzyska, praca ryki gov, uskom, taryfikator 2022 pdf, stalmech bogumił księżakowski, domy chodzież, limit pomocy de minimis, szkoła podstawowa 107 warszawa, staż unijny a 500+, ustal czy poniższy opis dotyczy paryża czy londynu

yyyyy