Bilet do przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-014/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina:

Wartość ogółem: 1141810,5

Wydatki kwalifikowalne: 1141810,5

Dofinansowanie: 1141810,5

Dofinansowanie UE: 970538,93

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

NIP beneficjenta: 8942450411

Kod pocztowy: 53-609

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

tablica wzorów, o, programy rządowe dla rodzin 2022, wyszukiwarka promocji, wrocław firmy, kolejnosc ang, nfz simp, planie, wulkanizacja ostrołęka, odstąpienie od ppk wzór, prace interwencyjne 2019

yyyyy