Bliżej środowiska,bliżej szkoły i dziecka.Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej SOSW w Żyrardowie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-332/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żyrardowski

Gmina: Żyrardów

Wartość ogółem: 29998

Wydatki kwalifikowalne: 29998

Dofinansowanie: 29998

Dofinansowanie UE: 25498,3

Nazwa beneficjenta: Powiat Żyrardowski

NIP beneficjenta: 8381314483

Kod pocztowy: 96-300

Miejscowość: Żyrardów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żyrardowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

wydział komunikacji mława rejestracja pojazdu, wniosek o dopłaty 2022, rodo ustawa, przegladarka opera, zss solec nad wisłą, pomieszczenie radiowe lub telewizyjne do redagowania serwisów informacyjnych, targi kanton 2017, czysta energia krosno, click quick now rezygnacja, simp rozwinięcie, sudop uokik, toruńska starówka, kurs angielskiego łódź za darmo

yyyyy