Bo jakie początki takie będzie wszystko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-016/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Gmina: Świdwin

Wartość ogółem: 749111,78

Wydatki kwalifikowalne: 749111,78

Dofinansowanie: 636745

Dofinansowanie UE: 636745,01

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

NIP beneficjenta: 6691061911

Kod pocztowy: 75-501

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

środki odurzające przykłady, pojęcie, pup lwówek śląski oferty pracy, panstwo na z, mieszkanie w kamienicy do remontu wrocław

yyyyy