„Bogaci różnorodnością – indywidualne nauczanie w Gminie Gogolin”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-101/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Gmina: Gogolin

Wartość ogółem: 146988,19

Wydatki kwalifikowalne: 146988,19

Dofinansowanie: 146988,19

Dofinansowanie UE: 124939,96

Nazwa beneficjenta: Gmina Gogolin

NIP beneficjenta: 1990103052

Kod pocztowy: 47-320

Miejscowość: Gogolin

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

kod sukcesu artem, źródła finansowania firmy krzyżówka, polityka społeczna, wup zielona góra power, impuls pociag, powiatowy urząd pracy szczecinek, podaj dwa czynniki które decydują o tym że polska jest atrakcyjna, stan zagrożenia cda, cele przetwarzania danych osobowych, lsi slaskie, ile wynosi dotacja na pracownika, jak zmniejszyć stronę w przeglądarce, kurs stolarski łódź, aktywność zawodowa, euro 2021 gdzie jest, rodzaje przedsiębiorców, vademecum gospodarki magazynowej pdf, druk z-15a wzór wypełniony 2018, fundacja wsparcie na starcie, gops sławoborze

yyyyy