Bogatsi o nowe doświadczenia.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-083/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina:

Wartość ogółem: 769111,78

Wydatki kwalifikowalne: 769111,78

Dofinansowanie: 769111,78

Dofinansowanie UE: 653745,01

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie

NIP beneficjenta: 7141698087

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

victoria imię, dotacje dla firm, dofinansowanie dla firm jednoosobowych, dotacje na własną działalność 2022, lokal użytkowy warszawa, dofinansowanie szkoleń dla jednoosobowej działalności gospodarczej, systematyczne zbieranie drobnych kwot

yyyyy