Borowiacy w labirynatach wiedzy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-008/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Tuchola

Wartość ogółem: 167458,43

Wydatki kwalifikowalne: 167458,43

Dofinansowanie: 142339,67

Dofinansowanie UE: 142339,67

Nazwa beneficjenta: Powiat Tucholski

NIP beneficjenta: 5611327276

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowość: Tuchola

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/19/2011

poznan.uw.gov.pi/cudzoziemcy-stan, kazachstan – ukraina, euro 2021 wyjście z grupy, kropka po r, pozyczka 0, program do planowania łazienek ikea, ministerstwo edukacji nowe wytyczne, o jakich wczasach i pozytkach zycia na wsi mowi w swojej, mieszkania dobiegniew, czy osoba z zespołem downa może mieć prawo jazdy, egabinet, siła spójności, kabaret młodych panów milionerzy chleb, za głosem serca odc 141, doskonalenie się

yyyyy