Borowiacy w teatrze życia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-007/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Tuchola

Wartość ogółem: 152508,17

Wydatki kwalifikowalne: 152508,17

Dofinansowanie: 152508,17

Dofinansowanie UE: 129631,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Tuchola

NIP beneficjenta: 5611487583

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowość: tuchola

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021 gdynia, ośrodek rozwoju edukacji, młyny rothera, dotacje na założenie pasieki 2020, inea rachunek, ipaw, iława pup, program n, zarząd lokali miejskich kościuszki 47, bezpieczeństwo narodowe studia warszawa, finanse gov, psp jemielnica, jak wyliczyć urlop macierzyński, wałbrzych wynajem mieszkania, rpo świętokrzyskie harmonogram 2018, zapisz działanie pozwalające obliczyć 13 liczby 837, ja pas, cyfrowa szkoła

yyyyy