BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-138/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica

Wartość ogółem: 107831,52

Wydatki kwalifikowalne: 107831,52

Dofinansowanie: 107831,52

Dofinansowanie UE: 91656,79

Nazwa beneficjenta: BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski

NIP beneficjenta: 8861273270

Kod pocztowy: 58-309

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

powiatowy urząd pracy leszno, ile można mieć zwierzaków na msp, anna krysiak olsztyn, opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych będą mieli lepiej jest projekt ustawy, koronawirus 17 lutego, robota dająca duży dochód krzyżówka, wojewódzki serwis informacyjny, dotacje na rozwój firmy 2022, zamowienia bagatelne, kujawsko-pomorski urząd marszałkowski, aktywne pogranicze, tzw co to znaczy, zsp łasin jagiellonczyk, co to jest e recepta, regionalne

yyyyy