Budowa bezpiecznego placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w Cisnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-034/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Gmina: Cisna

Wartość ogółem: 87270

Wydatki kwalifikowalne: 87270

Dofinansowanie: 87270

Dofinansowanie UE: 74179,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Cisna

NIP beneficjenta: 6881244690

Kod pocztowy: 38-607

Miejscowość: Cisna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

jak wyliczyć urlop macierzyński, dofinansowanie z urzędu pracy tarcza antykryzysowa, mieszkania na sprzedaż pomorskie na wsi, kaletnik mokotów, zsp1 pila pl, parp 3.2.1, pup puck praca, www ncbr gov pl, przeszczep siatkówki oka, kowr wzory dokumentów, jak powiększyć ikony na pulpicie, nie ma fal ulub

yyyyy