Burza mózgów – kompleksowy projekt wsparcia uczniów Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-555/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Czernica

Wartość ogółem: 204220

Wydatki kwalifikowalne: 204220

Dofinansowanie: 204220

Dofinansowanie UE: 173587

Nazwa beneficjenta: Gmina Czernica

NIP beneficjenta: 9121101093

Kod pocztowy: 55-003

Miejscowość: Czernica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

wróblewskiego 18, pieniądze na firmę, tartak urbaniak, ile trwa założenie działalności gospodarczej 2022, gmina waśniów, na o, zmiany od 19 kwietnia, dom seniora projekt, przedszkole słoneczko wierzchosławice, nie wypada razem czy osobno, uruchomienie kpo

yyyyy