By nie zostać na starcie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-103/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Sobótka

Wartość ogółem: 138522,65

Wydatki kwalifikowalne: 138522,65

Dofinansowanie: 138522,65

Dofinansowanie UE: 117744,25

Nazwa beneficjenta: AKTYWNI – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu

NIP beneficjenta: 8961521833

Kod pocztowy: 55-050

Miejscowość: Ręków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

urzad marszalkowski w toruniu, biuro projektów europejskich wojciech miłosz, wyjaśnij kiedy saldo bilansu handlowego jest dodatnie, mapa koronawirusa wp, pożyczka portal, doposażenie stanowiska pracy 2022, infolinia dell, tryboń ppi opinie, brama kaszubska, praca dla mlodziezy, timesheet po polsku, mozaik olsztyn, męski zakon założony na początku 13 wieku, roztomiły, nakłady inwestycyjne co to, easi

yyyyy