BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ…-WSPARCIE KOMPETENCJI UCZNIÓW-WSPARCIE POTENCJAŁU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-081/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Pakosławice

Wartość ogółem: 198455

Wydatki kwalifikowalne: 198455

Dofinansowanie: 198455

Dofinansowanie UE: 168686,75

Nazwa beneficjenta: OPTIMA s.c.

NIP beneficjenta: 7540136043

Kod pocztowy: 45-062

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011

vitadent bydgoszcz, rpo warmia i mazury 2014 2020, zasada 34 internetu, kontekście, skutkow, lubas poliuretany, małgorzata jarosińska jedynak, www.siemiatycze.pl, eu pln, msw wniosek o udostępnienie danych, quad lubuskie, wykresy przedstawiają kierunki migracji zewnętrznych polaków w 2002 i 2011, wydawnictwa uw, wojewódzki fundusz ochrony środowiska, tablica przylotów goleniów, wniosek o mediację w odpowiedzi na pozew, oświadczenie o niestosowaniu rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r wzór, górna część okna w osobnej ramie, kizo biała podlaska 2022, zasada de minimis, rekomendacje medyczne przykłady

yyyyy