Być przedszkolakiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-042/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Konopiska

Wartość ogółem: 967045

Wydatki kwalifikowalne: 967045

Dofinansowanie: 952539,32

Dofinansowanie UE: 821988,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Konopiska

NIP beneficjenta: 5732792374

Kod pocztowy: 42-274

Miejscowość: Konopiska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/30/2012

przełamując fale, kalisko, przełamując fale, kanały rss, państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, list do sponsora o wsparcie finansowe wzór, wskaźnik struktury kosztów wzór, krzysztofory, podkarpacka izba gospodarcza, ministerstwo przedsiębiorczości i technologii kontakt, biznes plan, ugoda mediacyjna wzór, specjalista chorób narządu słuchu, dofinansowanie na rozwój firmy 2021, wind media aplikacja, sondaż deliberatywny, formularz ue/we 2017, minister finansów tadeusz kościński wykształcenie, większość organizmów wydaje na świat więcej potomstwa niż potrzeba, wiadomosxi, www.mnisw.gov.pl

yyyyy