Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-044/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Porąbka

Wartość ogółem: 126060

Wydatki kwalifikowalne: 126060

Dofinansowanie: 124169,1

Dofinansowanie UE: 107151

Nazwa beneficjenta: Gmina Porąbka

NIP beneficjenta: 9371074457

Kod pocztowy: 43-353

Miejscowość: Porąbka

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

siropol bydgoszcz praca, kiedy w europie pojawiły się rowery, rozpoczęcie działalności pozarolniczej, filmy rybackie, ogród w wojsławicach, budowa tunelu pod ursynowem, tarcza antykryzysowa kto dostał, aktualizacja do fs 17

yyyyy