Cały świat w zasięgu ręki – kształcenie językowe, matematyczne i informatyczne szansą na równy start ku dorosłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-015/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Białobrzegi

Wartość ogółem: 229760

Wydatki kwalifikowalne: 229760

Dofinansowanie: 229760

Dofinansowanie UE: 195296

Nazwa beneficjenta: Gmina Białobrzegi

NIP beneficjenta: 8151632831

Kod pocztowy: 37-114

Miejscowość: Białobrzegi

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

dom gucci książka pdf, bezrobotna, swot firmy usługowej, dostępną, program synonim, wniosek wzbo pdf, pkb państwa, wtz połaniec, sp wieleń, urząd miasta poznania wydział działalności gospodarczej, instytut funduszy opinie

yyyyy