Kategoria: Powiat bieruńsko-lędziński

Powiat bieruńsko-lędziński

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Lędziny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-055/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński Gmina: Lędziny Wartość ogółem: 238597…Continue readingIndywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Lędziny

Powiat bieruńsko-lędziński

WIKT – Wiedza Inspiracja Kreatywność Tolerancja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-259/09-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński Gmina: Imielin Wartość ogółem: 221706,5…Continue readingWIKT – Wiedza Inspiracja Kreatywność Tolerancja

Powiat bieruńsko-lędziński

Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-035/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński Gmina: Lędziny Wartość ogółem: 440101,14…Continue readingGimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę

Powiat bieruńsko-lędziński

Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-093/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński Gmina: Lędziny Wartość ogółem: 984111,68…Continue readingZielone światło dla lędzińskich przedszkoli II

Powiat bieruńsko-lędziński

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Lędziny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-086/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński Gmina: Lędziny Wartość ogółem: 129400…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Lędziny

Powiat bieruńsko-lędziński

Język angielski paszportem obywatela świata

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-331/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński Gmina: Lędziny Wartość ogółem: 502780…Continue readingJęzyk angielski paszportem obywatela świata

Powiat bieruńsko-lędziński

Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-067/09-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński Gmina: Lędziny Wartość ogółem: 497761,42…Continue readingZielone światło dla lędzińskich przedszkoli

Powiat bieruńsko-lędziński

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej nr 1 i gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-282/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński Gmina: Lędziny Wartość ogółem: 138071…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej nr 1 i gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny