Kategoria: Powiat bolesławiecki

Powiat bolesławiecki

Usuwamy bariery-indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych Gminy Bolesławiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-112/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat bolesławiecki Gmina: Bolesławiec Wartość ogółem: 238967,06…Continue readingUsuwamy bariery-indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych Gminy Bolesławiec

Powiat bolesławiecki

Pomagamy rozwinąć skrzydła – rozwój edukacji w Gminie Gromadka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-037/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat bolesławiecki Gmina: Gromadka Wartość ogółem: 146624,73…Continue readingPomagamy rozwinąć skrzydła – rozwój edukacji w Gminie Gromadka

Powiat bolesławiecki

Szkoły Równych Szans – wsparcie uczniów szkół podstawowych z Gminy Warta Bolesławiecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-067/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat bolesławiecki Gmina: Warta Bolesławiecka Wartość ogółem:…Continue readingSzkoły Równych Szans – wsparcie uczniów szkół podstawowych z Gminy Warta Bolesławiecka

Powiat bolesławiecki

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-221/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat bolesławiecki Gmina: Bolesławiec – miasto Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Powiat bolesławiecki

„SOS – szkoły otwartych szans” – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Bolesławieckiego prowadzących kształcenie ogólne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-249/08-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat bolesławiecki Gmina: Wartość ogółem: 2013595,64 Wydatki…Continue reading„SOS – szkoły otwartych szans” – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Bolesławieckiego prowadzących kształcenie ogólne