Kategoria: Powiat braniewski

Powiat braniewski

„Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-28-084/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat braniewski Gmina: Frombork Wartość ogółem: 375639…Continue reading„Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku”

Powiat braniewski

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-047/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat braniewski Gmina: Lelkowo Wartość ogółem: 172257,2…Continue readingModernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych

Powiat braniewski

Zajęcia pozalekcyjne i doradztwo z opieką pedagogiczną wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniom z Powiatu Braniewskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-28-150/08-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat braniewski Gmina: Wartość ogółem: 67565 Wydatki…Continue readingZajęcia pozalekcyjne i doradztwo z opieką pedagogiczną wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniom z Powiatu Braniewskiego

Powiat braniewski

Nauka przez zabawę nową formą nauczania w szkołach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-28-157/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat braniewski Gmina: Wilczęta Wartość ogółem: 56223…Continue readingNauka przez zabawę nową formą nauczania w szkołach