Kategoria: Powiat brzeski

Powiat brzeski

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-077/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Opolskie Powiat: Powiat brzeski Gmina: Skarbimierz Wartość ogółem: 99453,32…Continue readingProgram indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Powiat brzeski

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Olszanka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-079/11-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Opolskie Powiat: Powiat brzeski Gmina: Olszanka Wartość ogółem: 70658,7…Continue readingIndywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Olszanka

Powiat brzeski

Wzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych „rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-048/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Opolskie Powiat: Powiat brzeski Gmina: Lubsza Wartość ogółem: 465966…Continue readingWzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych „rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza”