Kategoria: Powiat brzozowski

Powiat brzozowski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-015/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat brzozowski Gmina: Dydnia Wartość ogółem: 197143,2…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Dydnia

Powiat brzozowski

Warsztaty językowe w powieci brzozowskim otwierające świat wielkich mozliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-040/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat brzozowski Gmina: Wartość ogółem: 288937,79 Wydatki…Continue readingWarsztaty językowe w powieci brzozowskim otwierające świat wielkich mozliwości

Powiat brzozowski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych Gminy Domaradz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-196/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat brzozowski Gmina: Domaradz Wartość ogółem: 149762,06…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych Gminy Domaradz

Powiat brzozowski

Wzrost standardów usług przedszkolnych świadczonych w Gminie Nozdrzec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-001/14-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat brzozowski Gmina: Nozdrzec Wartość ogółem: 654525,38…Continue readingWzrost standardów usług przedszkolnych świadczonych w Gminie Nozdrzec

Powiat brzozowski

Utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich – „Wesołe Przeszkole”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-132/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat brzozowski Gmina: Brzozów Wartość ogółem: 99982,96…Continue readingUtworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich – „Wesołe Przeszkole”