Kategoria: Powiat bydgoski

Powiat bydgoski

…bo każdy może być kimś – kompleksowe działania wspierające szkolnictwo zawodowe w środowisku lokalnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.02.00-04-007/08-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.02.00 Poddziałanie <Kod>: Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Solec Kujawski Wartość ogółem: 190164,95…Continue reading…bo każdy może być kimś – kompleksowe działania wspierające szkolnictwo zawodowe w środowisku lokalnym