Kategoria: Powiat chełmiński

Powiat chełmiński

Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-009/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat chełmiński Gmina: Wartość ogółem: 931519,5 Wydatki…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim

Powiat chełmiński

Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.02.00-04-008/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.02.00 Poddziałanie <Kod>: Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat chełmiński Gmina: Wartość ogółem: 467281 Wydatki kwalifikowalne:…Continue readingAtrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III

Powiat chełmiński

Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – V

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.02.00-04-009/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.02.00 Poddziałanie <Kod>: Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat chełmiński Gmina: Wartość ogółem: 1209325,62 Wydatki kwalifikowalne:…Continue readingAtrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – V

Powiat chełmiński

Lepszy start – indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-046/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat chełmiński Gmina: Wartość ogółem: 30000 Wydatki…Continue readingLepszy start – indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego

Powiat chełmiński

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Brukach Unisławskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-026/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat chełmiński Gmina: Unisław Wartość ogółem: 30000…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Brukach Unisławskich

Powiat chełmiński

Wyrónywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim-II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-006/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat chełmiński Gmina: Wartość ogółem: 1106340 Wydatki…Continue readingWyrónywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim-II