Kategoria: Powiat cieszyński

Powiat cieszyński

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Goleszów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-002/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat cieszyński Gmina: Goleszów Wartość ogółem: 800090…Continue readingUpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Goleszów