Kategoria: Powiat częstochowski

Powiat częstochowski

MATMA -ŁATWY SPOSÓB NA TRUDNE PROBLEMY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU WIEJSKIEJ GMINY JANÓW

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-147/08-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat częstochowski Gmina: Janów Wartość ogółem: 136687,17…Continue readingMATMA -ŁATWY SPOSÓB NA TRUDNE PROBLEMY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU WIEJSKIEJ GMINY JANÓW

Powiat częstochowski

Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Starcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-229/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat częstochowski Gmina: Starcza Wartość ogółem: 128515…Continue readingLepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Starcza

Powiat częstochowski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-086/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat częstochowski Gmina: Koniecpol Wartość ogółem: 218139…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych

Powiat częstochowski

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-103/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat częstochowski Gmina: Janów Wartość ogółem: 106819…Continue readingIndywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów

Powiat częstochowski

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-047/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat częstochowski Gmina: Kruszyna Wartość ogółem: 1167535,19…Continue readingRozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna

Powiat częstochowski

Sięgnij wyżej – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-114/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat częstochowski Gmina: Janów Wartość ogółem: 190424,24…Continue readingSięgnij wyżej – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku