Kategoria: Powiat głogowski

Powiat głogowski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-249/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat głogowski Gmina: Głogów – miasto Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej

Powiat głogowski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-157/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat głogowski Gmina: Żukowice Wartość ogółem: 69343…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego