Kategoria: Powiat golubsko-dobrzyński

Powiat golubsko-dobrzyński

Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie golubsko-dobrzynskim – kontynuacja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-021/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński Gmina: Wartość ogółem: 979581,2 Wydatki…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie golubsko-dobrzynskim – kontynuacja

Powiat golubsko-dobrzyński

Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-084/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński Gmina: Zbójno Wartość ogółem: 84000…Continue readingPoprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie.

Powiat golubsko-dobrzyński

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Szkoły Podstawowej w Mlewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-008/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński Gmina: Kowalewo Pomorskie Wartość ogółem:…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Szkoły Podstawowej w Mlewie

Powiat golubsko-dobrzyński

Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie golubsko-dobrzyńskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-020/09-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński Gmina: Wartość ogółem: 768260,91 Wydatki…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie golubsko-dobrzyńskim