Kategoria: Powiat górowski

Powiat górowski

Indywidualizacja nauczania kl. I-III w Gminie Jemielno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-266/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat górowski Gmina: Jemielno Wartość ogółem: 60000…Continue readingIndywidualizacja nauczania kl. I-III w Gminie Jemielno