Kategoria: Powiat grójecki

Powiat grójecki

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-055/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grójecki Gmina: Wartość ogółem: 90000 Wydatki…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki

Powiat grójecki

„Zadbajmy o to co najcenniejsze – edukację naszych Dzieci”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-195/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grójecki Gmina: Goszczyn Wartość ogółem: 686071,9…Continue reading„Zadbajmy o to co najcenniejsze – edukację naszych Dzieci”

Powiat grójecki

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Gminie Jasieniec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-337/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grójecki Gmina: Jasieniec Wartość ogółem: 72885,25…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Gminie Jasieniec

Powiat grójecki

Wiedza – fundamentem przyszłości. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mogielnica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-216/09-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grójecki Gmina: Mogielnica Wartość ogółem: 340495…Continue readingWiedza – fundamentem przyszłości. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mogielnica

Powiat grójecki

Nawigacja ku przyszłości – zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-115/12-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat grójecki Gmina: Jasieniec Wartość ogółem: 222228,4…Continue readingNawigacja ku przyszłości – zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi