Kategoria: Powiat kętrzyński

Powiat kętrzyński

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Barciany

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-28-182/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat kętrzyński Gmina: Barciany Wartość ogółem: 85390…Continue readingIndywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Barciany

Powiat kętrzyński

Moja szansa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-28-106/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat kętrzyński Gmina: Kętrzyn Wartość ogółem: 122637…Continue readingMoja szansa

Powiat kętrzyński

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-28-134/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat kętrzyński Gmina: Kętrzyn – miasto Wartość…Continue readingIndywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn

Powiat kętrzyński

Chcemy być lepsi i mądrzejsi – zajęcia psychologiczno-pedagogiczne wspierające rozwój uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Kętrzyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-28-030/08-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat kętrzyński Gmina: Kętrzyn – miasto Wartość…Continue readingChcemy być lepsi i mądrzejsi – zajęcia psychologiczno-pedagogiczne wspierające rozwój uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Kętrzyn

Powiat kętrzyński

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Srokowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-072/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat kętrzyński Gmina: Srokowo Wartość ogółem: 197622,32…Continue readingModernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Srokowo