Kategoria: Powiat kluczborski

Powiat kluczborski

Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla wsparcia potrzeb i ambicji uczniów z obszarów wiejskich Gminy Kluczbork

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-016/09-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kluczborski Gmina: Kluczbork Wartość ogółem: 390665…Continue readingRozszerzenie oferty edukacyjnej dla wsparcia potrzeb i ambicji uczniów z obszarów wiejskich Gminy Kluczbork

Powiat kluczborski

„Rozwój kompetencji językowych szansą dla uczniów z obszarów wiejskich Gminy Kluczbork na lepszą przyszłość”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-004/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kluczborski Gmina: Kluczbork Wartość ogółem: 376159…Continue reading„Rozwój kompetencji językowych szansą dla uczniów z obszarów wiejskich Gminy Kluczbork na lepszą przyszłość”

Powiat kluczborski

Rozwój kompetencji i kreatywności uczniów z terenów wiejskich Gminy Kluczbork

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-020/11-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kluczborski Gmina: Kluczbork Wartość ogółem: 345063…Continue readingRozwój kompetencji i kreatywności uczniów z terenów wiejskich Gminy Kluczbork

Powiat kluczborski

Uwierz w siebie a okaże się, że to Ty jesteś najlepszy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-099/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kluczborski Gmina: Kluczbork Wartość ogółem: 140151…Continue readingUwierz w siebie a okaże się, że to Ty jesteś najlepszy