Kategoria: Powiat konecki

Powiat konecki

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-217/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat konecki Gmina: Radoszyce Wartość ogółem: 183460,6…Continue readingIndywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszyce

Powiat konecki

Wysoka jakość usług w oddziałach przedszkolnych w gminie Smyków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-057/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat konecki Gmina: Smyków Wartość ogółem: 174540,1…Continue readingWysoka jakość usług w oddziałach przedszkolnych w gminie Smyków