Kategoria: Powiat kozienicki

Powiat kozienicki

My też będziemy e-edukacyjni. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-109/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat kozienicki Gmina: Kozienice Wartość ogółem: 329531…Continue readingMy też będziemy e-edukacyjni. Program wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Powiat kozienicki

Mój własny e-learning – uczmy się na najwyższym poziomie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-071/09-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat kozienicki Gmina: Kozienice Wartość ogółem: 2763015,5…Continue readingMój własny e-learning – uczmy się na najwyższym poziomie

Powiat kozienicki

Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwój uczniów w gminie Kozienice poprzez atrakcyjne formy edukacji w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-115/09-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat kozienicki Gmina: Kozienice Wartość ogółem: 752190…Continue readingPodnoszenie kompetencji kluczowych i rozwój uczniów w gminie Kozienice poprzez atrakcyjne formy edukacji w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii