Kategoria: Powiat kraśnicki

Powiat kraśnicki

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-470/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat kraśnicki Gmina: Dzierzkowice Wartość ogółem: 63088,5…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice