Kategoria: Powiat łaski

Powiat łaski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-002/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łaski Gmina: Buczek Wartość ogółem: 30000…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Powiat łaski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w Gminie Buczek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-124/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łaski Gmina: Buczek Wartość ogółem: 74773…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w Gminie Buczek