Kategoria: Powiat legnicki

Powiat legnicki

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Miłkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-167/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Gmina: Miłkowice Wartość ogółem: 85508,44…Continue readingIndywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Miłkowice

Powiat legnicki

Równe szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych Gminy Chojnów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-108/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Gmina: Chojnów Wartość ogółem: 339171,46…Continue readingRówne szanse w edukacji dzieci w szkołach podstawowych Gminy Chojnów