Kategoria: Powiat limanowski

Powiat limanowski

Rozwiń skrzydła-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO z terenu Powiatu Limanowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-12-007/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat limanowski Gmina: Wartość ogółem: 1406454 Wydatki…Continue readingRozwiń skrzydła-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO z terenu Powiatu Limanowskiego

Powiat limanowski

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Mszana Dolna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-12-080/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat limanowski Gmina: Mszana Dolna – miasto…Continue readingIndywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Mszana Dolna

Powiat limanowski

Dofinansowanie zajęć dodatkowych realizowanych w klasach I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-12-164/11-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat limanowski Gmina: Laskowa Wartość ogółem: 231958…Continue readingDofinansowanie zajęć dodatkowych realizowanych w klasach I-III