Kategoria: Powiat lipnowski

Powiat lipnowski

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-005/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat lipnowski Gmina: Wielgie Wartość ogółem: 159478,53…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego

Powiat lipnowski

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr w Lipnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-123/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat lipnowski Gmina: Lipno Wartość ogółem: 252266,67…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr w Lipnie

Powiat lipnowski

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego – II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-014/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat lipnowski Gmina: Wielgie Wartość ogółem: 120192,8…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego – II edycja