Kategoria: Powiat łomżyński

Powiat łomżyński

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Jedwabne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-652/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat łomżyński Gmina: Jedwabne Wartość ogółem: 102074,7…Continue readingIndywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Jedwabne

Powiat łomżyński

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-466/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat łomżyński Gmina: Piątnica Wartość ogółem: 189110…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy

Powiat łomżyński

PROGRAMY INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-501/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat łomżyński Gmina: Łomża Wartość ogółem: 180000…Continue readingPROGRAMY INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Powiat łomżyński

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-314/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat łomżyński Gmina: Wizna Wartość ogółem: 261610…Continue readingModernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna.

Powiat łomżyński

Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach w Gminie Przytuły

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-299/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat łomżyński Gmina: Przytuły Wartość ogółem: 218104,13…Continue readingDoposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach w Gminie Przytuły

Powiat łomżyński

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klsach I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-651/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat łomżyński Gmina: Nowogród Wartość ogółem: 82129,5…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klsach I-III szkół podstawowych