Kategoria: Powiat łosicki

Powiat łosicki

Działania szkół podstawowych w Chotyczach i Czuchlebach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-083/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat łosicki Gmina: Łosice Wartość ogółem: 104781…Continue readingDziałania szkół podstawowych w Chotyczach i Czuchlebach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich

Powiat łosicki

Gimnazjum im Jana Pawła II w Łosicach – w działaniach wyrównywania szans edukacyjnych swoich uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-105/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat łosicki Gmina: Łosice Wartość ogółem: 148677…Continue readingGimnazjum im Jana Pawła II w Łosicach – w działaniach wyrównywania szans edukacyjnych swoich uczniów

Powiat łosicki

Dobry start i równe szanse wszystkich uczniów Zespołu Oświatowego w Niemojkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-086/09-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat łosicki Gmina: Łosice Wartość ogółem: 217103…Continue readingDobry start i równe szanse wszystkich uczniów Zespołu Oświatowego w Niemojkach

Powiat łosicki

„Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Szkól Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Łosice”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-317/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat łosicki Gmina: Łosice Wartość ogółem: 223161…Continue reading„Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Szkól Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Łosice”

Powiat łosicki

Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Szkole Podstawowej w Huszlewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-022/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat łosicki Gmina: Huszlew Wartość ogółem: 30000…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Szkole Podstawowej w Huszlewie